Politika varstva osebnih podatkov

Z nakupom izdelkov ali storitev iBIOM, s prijavo na e-novice ali s poslanim povpraševanjem omogočite podjetju Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije d.o.o. (v nadaljevanju IMMT), da zbira in obdeluje posredovane osebne podatke. Posredovane osebne podatke (kupcev, uporabnikov ali obiskovalcev) varujemo in obdelujemo v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ne glede na to ali smo jih pridobili prek spleta ali po klasični poti.

Izrazi, ki so uporabljeni pri Varstvu osebnih podatkov:

 • osebni podatek: upravljavec je podjetje IMMT, ki upravlja s spletno stranjo iBIOM in določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov posameznikov,
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki: kupec, uporabnik ali obiskovalec spletne strani iBIOM.

Upravljavec zagotavlja, da vse osebne podatke posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki:

 • obdeluje zakonito, pošteno in na pregleden način,
 • zbira za določene, izrecne in zakonite namene in jih nadalje ne obdeluje na način, ki ni združljiv s prvotnimi nameni,
 • zbira čim manj podatkov - le tiste podatke, ki so potrebni za namen za katerega jih obdeluje,
 • omogoča, da so vsi podatki, ki jih obdeluje točni,
 • hrani osebne podatke v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere se osebni podatki obdelujejo,
 • ponudnik izvaja ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da zaščiti pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • obdeluje osebne podatke z ustreznimi tehničnimi ali organizacijskimi ukrepi na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov, vključno z zaščito
 • pred nedovoljeno ali nezakonito obdelavo ter pred nenamerno izgubo, uničenjem ali poškodbo.

Podatki o upravljavcu osebnih podatkov

Inštitut za metagenomiko in mikrobne tehnologije, d. o. o.
Clevelandska 19
1000 Ljubljana

Naslov opravljanja dejavnosti (laboratorij): Stegne 7, 1117 Ljubljana
ID za DDV: SI50478141
Matična številka: 6554784000

Telefon: 041 825 182
Elektronski naslov: mojmikrobiom@ibiom.eu

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbira upravljavec

Upravljavec preko spletne strani iBIOM, po telefonu ali elektronski pošti zbira naslednje osebne podatke posameznikov:

 • ime in priimek,
 • naslov (ulica in hišna številka),
 • kraj in poštna številka,
 • e-poštni naslov,
 • telefonska številka,
 • IP naslov,
 • lokacija dostopa do spletne strani iBIOM,
 • informacije iz anonimnega vprašalnka, ki ga posameznik izpolni ob naročilu preiskav iBIOM, da se lahko izvedejo preiskav iBIOM
 • če posameznik želi, lahko upravljalcu posreduje še dodatne osebne podatke prek vprašalnika ob naročilu izdelka, po elektronski pošti neposredno na upravljavčev elektronski naslov ali po telefonu na telefonsko številko 030 414 180.

Vrsta in obseg osebnih podatkov je odvisna od namena, za katerega upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke (več v poglavju Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov).

Kdaj upravljavec zbira osebne podatke?

Upravljavec zbira osebne podatke, ko posameznik:

 • odda naročilo na spletni strani iBIOM, po telefonu ali po elektronski pošti,
 • se naroči na e-novice (če posameznik želi, lahko iBIOMU posreduje še dodatne osebne podatke),
 • se registrira kot uporabnik spletne trgovine,
 • kontaktira upravljavca preko spletne strani iBIOM, po elektronski pošti mojmikrobiom@ibiom.eu, po telefonu na številko 041 825 182 ali ga kontaktira na kakšen drug način,
 • obišče spletno stran iBIOM, pri čemer lahko sprejme ali zavrne uporabo piškotkov,
 • izpolni vprašalnik ob naročilu izdelka.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, če je to nujno potrebno. Osebne podatke zbiramo v skladu za namenom, za katerega ste nam jih posredovali. Posredovanih osebnih podatkov ne bomo uporabili za drug namen.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov za izvedbo naročila

Upravljavec zbira in obdeluje osebne podatke posameznika, ko je to potrebno za izvajanje pogodbe (izvedba naročila in povezane aktivnosti), katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe. Pogodba pomeni poslovno razmerje med ponudnikom in kupcem izdelkov iz ponudbe spletne strani iBIOM (več informacij najdete v Pogojih poslovanja).

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov posameznika za izvajanje pogodbe zajema:

 • izvedbo naročila,
 • obveščanje o dostavi,
 • preverjanje podatkov v oddanem naročilu,
 • izdelava ponudb, predračunov, dobavnic,
 • izvajanje pomoči uporabnikom,
 • procesiranje morebitnih reklamacij,
 • računovodenje in izterjavo neplačanih obveznosti,
 • priprava izvida po opravljenih preiskavah iBIOM (pri pisanju posameznikovega izvida preiskav iBIOM se uporablja anonimni vprašalnik, označen s posebno ID številko posameznika, na podlagi katere je moč povezati posameznika z anonimno anketo; to številko mu dodeli upravljalec; v znanstveno-raziskovalne namene se v nadaljevanju uporablja le anonimne vprašalnike),
 • drugi nameni, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov s soglasjem posameznika

Upravljavec prosi posameznika v privolitev obdelave osebnih podatkov za:

 • obveščanje o novostih, posebnih ugodnostih in popustih, uporabnih informacijah s področja zdravja, nasvetih in drugih promocijskih in izobraževalnih vsebinah
 • za neposredno trženje, promocijo ali oglaševanje po elektronski pošti, po telefonu ali z uporabo orodij Google, Facebook, Instagram, Twitter, Mailerlite.
 • statistične analize in analize spletnega obnašanja na spletni strani iBIOM (Google Analytics, Facebook Analytics) za namen internih tržnih raziskav, izboljšanja uporabniške izkušnje in dvig kakovosti storitev,
 • odgovore na vprašanja, ki jih na upravljavca naslovi posameznik preko kontaktnega obrazca na spletni strani iBIOM, po elektronski pošti na naslov mojmikrobiom@ibiom.eu ali po telefonu na številko 041 825 182.

IMMT d.o.o. zbira osebne podatke na podlagi posameznikovega soglasja oz. na podlagi pogodbe.

Upravljavec mora pridobiti od posameznika soglasje, da lahko njegove osebne podatke obdeluje za zgoraj naštete namene. Soglasje mora posameznik podati prostovoljno in to naredi tako, da odkljuka okence na spletni strani pri dogodku ob katerem upravljavec zbira osebne podatke (glejte poglavje Kdaj upravljavec zbira osebne podatke?). Upravljalec lahko pridobi soglasje od posameznika tudi po (e)pošti.

Preklic obdelave osebnih podatkov
Posameznik lahko kadar koli prekliče soglasje o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov tako, da klikne povezavo odjava v prejetem elektronskem sporočilu ali preklic soglasja (odjava) pošlje pisno po elektronski pošti na naslov
mojmikrobiom@ibiom.eu.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali pogodbenim obdelovalcem

Upravljavec osebnih podatkov posameznikov nikoli ne bo posredoval nepooblaščenim tretjim osebam. Osebne podatke bo posredoval tretjim osebam le za namen izpolnitve naročila ali za namen za katerega je posameznik upravljavcu zaupal osebne podatke in podal soglasje o njihovi uporabi. Osebnih podatkov ne bomo posredovali v tretjo državo ali organizacijo.

Upravljavec sodeluje s pogodbenimi obdelovalci, ki v imenu upravljavca obdelujejo osebne podatke:

 • računovodski servis,
 • dostavna služba,
 • pravne službe,
 • vzdrževalci informacijskih sistemov,
 • ponudniki rešitev za elektronsko plačevanje,
 • ponudniki rešitev za pošiljanja elektronskih sporočil,
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje.

Izpolnitev naročila
Upravljavec za namen izpolnitve naročila (izpolnitev pogodbe) posreduje osebne podatke dostavni službi (Pošta Slovenije). Na paket zapiše ime in priimek, naslov, poštno številko in kraj, ki jih je posameznik sporočil upravljavcu ob oddaji naročila.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Osebne podatke, ki ste nam jih posredovali ob prijavi na e-novice, hranimo do preklica. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov pred preklicem.
Vse ostale osebne podatke v okviru pogodbenega sodelovanja hranimo v skladu z veljavno zakonodajo.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki ima pravico:

 • do informacij o obdelavi svojih osebnih podatkov,
 • pridobiti dostop do osebnih podatkov, ki se hranijo o njem (pravica do dostopa do podatkov),
 • zahtevati, da se nepravilni, netočni ali nepopolni osebni podatki popravijo (pravica do popravka podatkov),
 • zahtevati, da se osebni podatki izbrišejo, ko niso več potrebni ali če je njihova obdelava nezakonita (pravico do izbrisa podatkov),
 • ugovarjati obdelavi svojih osebnih podatkov za namene trženja ali iz razlogov, povezanih s posameznikovim osebnim položajem,
 • zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov v posebnih primerih (pravica do omejitve obdelave),
 • prejeti svoje osebne podatke v strojno berljivi obliki in jih poslati drugemu upravljavcu (pravica do prenosljivosti podatkov),
 • zahtevati, da odločitve, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi in so povezane s posameznikom ali nanj znatno vplivajo ter temeljijo na njegovih osebnih podatkih, sprejemajo fizične osebe in ne zgolj računalniki. V tem primeru ima posameznik tudi pravico do izražanja lastnega stališča in izpodbijanja odločitve.

Katerokoli (zgoraj navedno) pravico po Splošni uredbi o varstvu osebnih podatkov lahko posameznik kadarkoli pisno uveljavlja. Pri tem je potrebno, da navede ime, priimek ter elektronski naslov. Zahtevo lahko pošlje na elektronski naslov: mojmikrobiom@ibiom.eu ali po pošti na naslov:

IMMT, d. o. o.
Clevelandska 19
1000 Ljubljana

Način zagotavljanja varnosti podatkov

Osebni podatki bodo uporabljeni le za namene za katere je uporabnik dal svoje soglasje.
Upravljavec uporablja ustrezna tehnološka in organizacijska sredstva za zaščito prenosa in shranjevanja osebnih podatkov, naročil ter plačil.
Za varno povezavo spletne strani skrbi certifkat letsencrypt.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi posameznik sam, in sicer tako, da po nepotrebnem ne razkriva svojih osebnih podatkov, poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito računalnika.

Čas hranjenja podatkov

Posameznik se z danim soglasjem strinja, da lahko upravljavec hrani in obdeluje osebne podatke toliko časa:

 • kolikor jih potrebuje za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov,
 • da lahko izpolni namen za katerega je zbral osebne podatke,
 • do preklica privoljenja posameznika,
 • kot zahteva zakon (na podlagi Zakona o DDV je potrebno račune hraniti 10 let).

Sprememba politike varstva osebnih podatkov

Z uporabo spletne strani iBIOM posameznik soglaša s politiko varstva osebnih podatkov. V primeru, da se s politiko varstva osebnih podatkov posameznik ne strinja, naj se vzdrži uporabe spletne strani iBIOM. Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe politike varstva osebnih podatkov brez predhodne najave. Upravljavec zato predlaga posameznikom, da vsakokrat ob uporabi spletne strani iBIOM ali nakupu preberejo to politiko varstva osebnih podatkov.

Za vsa vprašanja smo na voljo na telefonski številki 041 825 182 ali elektronski pošti mojmikrobiom@ibiom.eu